Anmälan till Ridskola

SKANÖR FALSTERBO RIDSKOLA 

Senaste betalningsdatum för terminsavgiften är 31 december för vårtermin och 31 juli för hösttermin.

Avdrag för egen häst är 50,- per lektion. 

Två ridpass per termin ersätts med teorilektion.

Regler/villkor för lektionsridning vid SFRK och information om gruppindelning finns på http://www.sfrk.se/sida/?ID=209336 Läs igenom reglerna innan du anmäler. 
Anmälningsblanketten skall bara fyllas i av nya elever.

Alla som rider på SFRK måste vara medlemmar. I medlemskapet ingår kollektiv olycksfallsförsäkring
Medlemsavgiften för en person är 400,- och för familj 700,-. 

OBS! Ange fullständigt personnummer för medlemmarna när du betalar.

Samtliga avgifter skall betalas till Bankgiro Skanör Falsterbo Ridklubb 861-7318.

OBS! Vid händelse av för få anmälningar till en grupp, 
kommer SFRK att ställa in gruppen, och om plats finns,
flytta eleverna till annan grupp.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Ridgrupp/Medlemskap *
Välj en grupp
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Mobiltelefon *  
Telefon hem  
E-post 1 *  
Allergi/ 
Matval  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
Relation *  
E-post *  
Telefon *  
Målsman 2 personuppgifter
Namn  
Relation  
E-post  
Telefon  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport