SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Välkommen till SFRK!
Den lilla klubben med hästen i centrum som erbjuder gemenskap och utbildning.

Skanör Falsterbo Ridklubb startade 1989. Anläggningen ligger invid havet i utkanten av Skanör med vidsträckta strandängar och hagmarker som grannar. Omgivningarna bjuder fantastiska möjligheter till uteritter i en särpräglad och vacker natur invid stränder, flommar och skogspartier. Våren 2007 invigdes vår nya anläggning med ett stor nytt ridhus, tre stallar med plats för totalt 40 hästar. 

Skanör Falsterbo Ridklubb är en ideell förening bestående av ridskoleverksamhet samt privatuppstallning.  Klubbens verksamhet bygger till 100 % på ideellt engagemang och insatser från medlemmar. 


Vår värdegrund lyder:

GLÄDJE & GEMENSKAP - Vi har roligt tillsammans!

RESPEKT & HÄNSYN - Vi visar respekt för hästen och varandra, i en välkomnande, ansvarstagande och säker miljö.

VÄLMÅENDE - Vi skapar välmående, god klubbanda och trygghet när både häst och människa mår bra.

 Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
210304 Information till våra medlemmar
2021-03-02 23:41

Till ridskoleelver med vårdnadshavare:

Som ni säkert har hört pågår en smittspridning av ett virus kallat EHV-1 eller ”virusabort” i hästvärlden. Detta virus är extremt smittsamt, mycket farligt och i vissa fall dödligt för hästar. För att skydda våra ridskolehästar har styrelsen tagit fram följande restriktioner till våra ridskoleelever.
1. Deltar man i våra ridlektioner SKA man undvika kontakt med hästar på andra anläggningar.

2. Har du innan detta meddelande besökt annat stall, rengör noggrant dina kläder och utrustning.
3. Som vanligt, var alltid noga med att tvätta och sprita händerna.


Vi vill med eftertryck poängtera vikten av att följa dessa regler. Vi håller er uppdaterade efterhand som vi får ny information.

 

Till uppstallade på SFRK:

I syfte att förhindra smittspridning av viruset EHV-1 har SFRK:s styrelse idag tagit beslut om att med omedelbar verkan stänga anläggningen för de hästar som inte är uppstallade hos oss. 

Ägare till hästar som är uppstallade på SFRK uppmanas bestämt att inte låta sina hästar lämna anläggningen. Denna uppmaning gäller tills vidare eller tills nya instruktioner meddelas. Uteritter i närområdet är förstås tillåtet men vid möte med andra hästar måste du se till att hålla stort avstånd (minst 50 meter) eftersom viruset är luftburet. Det betyder alltså att om man tar sin häst från anläggningen får man inte komma tillbaka med den så länge dessa restriktioner gäller. 
Vi vill med eftertryck poängtera vikten av att följa dessa restriktioner.

Den som skrivit på boxavtalet ansvarar för att alla intressenter kring hästen följer dessa restriktioner.

Akuta besök på veterinärklinik är ett undantag från ovan utsatta regler.
Tränare, hovslagare och veterinärer är välkomna, det är hästägarens ansvar att informera dessa om läget. Vi följer utvecklingen, håller kontakt med Svenska Ridsportförbundet och återkommer med uppdateringar så snart som möjligt. Med förhoppning om att vi snabbt kan lätta på dessa regler och återgå till normalläge.

 

Till innehavare av ridhuskort (helår-, termin- och dagskort)

I syfte att förhindra smittspridning av viruset EHV-1 har SFRK:s styrelse idag tagit beslut om att med omedelbar verkan stänga anläggningen för de hästar som inte är uppstallade hos oss. 
Det innebär att du som har ridhuskort på SFRK inte kommer att kunna använda anläggningen (ridhus och paddock) för ridning eller privata träningar under den tid som anläggningen är stängd.  

Vi vill med eftertryck poängtera vikten av att följa dessa regler. Vi håller er uppdaterade efterhand som vi får ny information.

 

Styrelsen SFRK

TACK!
2021-02-11 18:47

Ett stort tack till alla medlemmar för att: 

·      ni håller maxantalet på 8 personer på läktaren, 

·      ni håller avstånd överallt på anläggningen, 

·      ni noggrant tvättar och spritar händerna, 

·      ni håller er hemma om ni eller någon i er familj har symtom eller har konstaterad smitta,

·      och ni endast är maximalt en medföljande till varje ridskoleelev

 

Allt för att vi ska kunna fortsätta driva vår verksamhet! 

 


Bästa hälsningar,

Styrelsen SFRK

SFRK Årsmöte 2021
2021-02-06 16:57

Kallelse till Skanör-Falsterbo Ridklubbs årsmöte 2021

Tisdagen den 16 februari håller Skanör-Falsterbo Ridklubb årsmöte.

Med anledning av Corona kommer vi att genomföra årsmötet digitalt via Teams. Alltså inget fysiskt möte på ridklubben.


Plats: Microsoft Teams
Tid: 16 februari kl. 18.30


Anmälan sker till arsmote2021@sfrk.se med angivande av de medlemmar som avser närvara via vid en och samma uppkoppling. Anmälan senast den 13 februari.

Innan mötet kommer ni erhålla mail med länk för uppkoppling till det digitala årsmötet.


Välkommen!
Styrelsen SFRK

Dagordning för årsmötet enligt stadgarna:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.
4. Upprättande och fastställande av röstlängd.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Fastställande av dagordning.
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det §17 andra stycket

angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

16. Val på ett år av ledamöter i valberedningen

17. Val av ombud till Ridsportförbundets och Distriktets allmänna möten och eventuella andra

möten där föreningen har rätt att representeras av ombud

18. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

19. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år

20. Övriga ärenden som enligt §13 kan upptas till beslut på årsmötet

21. Sammanträdets avslutande.

Sommarridläger SFRK - anmälan öppen
2021-02-01 00:01
Den 1 februari öppnar anmälan till sommarens ridläger på SFRK.
Du hittar information om datum, tider, innehåll och pris här: Ridläger »

Välkommen med din anmälan!
Covid -19
2020-12-14 18:53
Vi påminner om att den som har symptom, bekräftad smitta eller är i karantän alt familjekarantän ska stanna hemma även från aktiviteter!
Tack för visad hänsyn!
Bli medlem
 
Sponsorer