SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Tillfälliga ridhusregler våren 2024

 

Lördagar kan 45 mins dressyrlektioner bokas 0730-0900 och mellan 1300-1515.

Tider som kan bokas är: 

0730-0815, 0815-0900, 1300-1345, 1345-1430, 1430-1515

 

Som vanligt är det tillåtet att hoppa efter 1700.

 

Söndagar kan 45 mins hopp-, markarbetes- eller dressyrlektioner bokas 0800-1400 enligt följande pass:

0800-0845, 0845-0930, 0930-1015, 1015-1100, 1100-1145, 1145-1230, 1230-1315, 1315-1400

 

Det är INTE tillåtet att hoppa 1400-1800 på söndagar under denna period.

 

Under dessa tider är det tillåtet för andra ekipage att nyttja ridhuset samt att promenera med sin tränsade häst med hänsyn tagen till bokad

träning. 

 

Om ingen träning är bokad är ridhuset öppet för alla som vanligt.

 

Det är inte tillåtet att longera eller tömköra under dessa tider. 

 

Longering och tömkörning är tillåtet övriga tider men ryttare som eventuellt redan är på plats i ridhuset måste tillfrågas. Longering sker med lätt inspänning.

 

Vi har dragit ned bokningsbara pass till 45 min för att säkerställa att så många som möjligt kan boka träningar. Framridning kan med fördel ske innan själva lektionen och likaså kan man skritta av efter effektiv träningstid. 

 

När det är ridskolelektioner är det inte tillåtet att longera eller tömköra då den begränsade ytan i ridhuset ska kunna nyttjas av ryttare och för att promenera sin häst. Promenad i ridhuset sker med häst i träns eller kapson och personer under 18 år ska ha hjälm.

 

Under tisdagens hopplektioner är det tillåtet att promenera sin häst i ridhuset under förutsättning att ridläraren ger sin tillåtelse - dvs ridläraren måste vidtalas innan promenad. 

 

Bokningar sker på tavlan som vanligt och minst 24 timmar innan lektionen måste den ha bokats och skrivits upp på tavlan vid ridhusingånge.

 

Glöm inte att även skriva om Du tänker hoppa efter 1700 på lördagar eller efter 1800 på söndagar – detta som information till Dina medryttare.

 

Vi vill betona att detta är tillfälliga regler och att vi kommer återinföra våra normala regler så fort väderläget har ändrats till det bättre. 

 

Hälsningar

Styrelsen

Ridhusregler

Hänsyn skall visas mot övriga ridande genom att iakttaga följande regler:

 

Ridtid: måndag – söndag 08.00-22.00

Ridskoleverksamhet har företräde

 

För ridning på anläggningen gäller att ridhusavgift och medlemsavgift har erlagts.

Knäppt och godkänd hjälm ska bäras vid all ridning på anläggningen.

 

 • Lektionsryttare använder vänster dörr för in- och utgång
 • Privatryttare använder höger dörr för in- och utgång under pågående ridskoleverksamhet.
 • Knacka och invänta svar innan du går in i manegen.
 • Håll till höger vid möte. Rider du på stor volt, håll dig tydligt innanför spåret så att andra kan rida utanför. Ryttare på fyrkantsspåret har företräde före dem på volten. Skritta alltid innanför spåret.
 • Skritt och halt sker innanför spåret.
 • Om en ryttare trillar av, gör ALLTID halt och fråga om personen behöver hjälp
 • Om häst leds i ridhuset skall den alltid vara iförd träns. Personer under 18 ska bära hjälm.
 • Plocka alltid upp gödseln efter din häst.
 • Inga hundar i manegen.
 • Rökning förbjuden.
 • Ridning med hörlurar är av säkerhetsskäl inte tillåtet utom vid användning för kommunikation med tränaren under privatlektion. 
 • Vi hjälps åt för ökad trivsel och säkrare hästhantering. Uppträd alltid på ett föredömligt sätt gentemot din häst och din omgivning.
 • Under pågående lektion tänk på att ridning och hantering av häst sker lugnt och under tystnad. 
 • Privatlektioner får ej äga rum under ridskoleverksamhet.  
 • Bokning av Ridhus/Utebana innebär inte att man kan ”stänga” Ridhus/Utebana för övriga ekipage.
 • Två privata tränare är tillåtna att instruera per bokningstillfälle. Båda ska då använda hörsnäcka alternativt kommunicera med varandra om hörsnäcka eller ej ska användas.
 • Den som tar fram hinder/bommar är ansvarig för att dessa tas undan direkt i anslutning till hoppningen. Överlåts hinder/bommar till annan person ska detta ske klart och tydligt och denne blir istället ansvarig för att plocka undan.
 • Vid hoppning är säkerhetsväst obligatoriskt t o m det år man fyller 18 år.
 • Barn under 16 år får ej hoppa utan vuxens närvaro. För ungdomar 16 – 18 år krävs målsmans godkännande.
 • Barn under 14 år får ej rida eller leda häst/ponny utan vuxens närvaro.
 • Användande av bommar/cavaletti, longering och tömkörning sker efter samtycke med övriga ridande. Detta får aldrig ske ”på lilla halvan” / under pågående ridskoleaktivitet. 
 • Vid longering/tömkörning ska hästen vara iförd träns (eller kapson) och den person som longerar ska bära hjälm. Hästen ska vara lätt inspänd. Tänk på att förflytta er för att minimera slitage på underlaget på ett och samma ställe. Kratta igen eventuella hålor när du är klar.
 • Hoppning, privat träning och bokning av ridhuset se information på hemsidan.
 • Lösgaloppering och löshoppning får endast ske då SFRK anordnar en sådan aktivitet, i övrigt är detta förbjudet.
Regler för paddock

Ridtid: måndag – söndag kl 08.00 – 22.00

 • Ridskoleverksamhet har företräde.
 • Bokning av lektioner kan göras under den tid det inte är ridskoleverksamhet. Se nedan för hoppning. 
 • Uppstallade och de som löst ridhuskort har tillgång till utebanan.
 • Högerregeln gäller.
 • Skritt och halt sker innanför spåret
 • Om en ryttare trillar av, gör ALLTID halt och fråga om personen behöver hjälp
 • Om häst leds i paddocken skall den alltid vara iförd träns.
 • Plocka alltid upp gödseln efter din häst.
 • Inga hundar i manegen.
 • Rökning förbjuden.
 • Longering och tömkörning är tillåtet efter godkännande av övriga ridande – 
  hästen ska ha träns (eller kapson) och den som longerar ska bära hjälm. Man bör ”förflytta sig” runt på banan för att inte slita på underlaget på samma ställe.
 • Hoppning och (upphöjda) cavalettibommar tillåtet i paddocken under den tid det INTE pågår ridlektioner/läger. Det är inte tillåtet att boka hoppning i paddocken när det är tillåtet att hoppa i ridhuset. 
 • Markbommar är tillåtna.
Regler för bokning av paddock och ridhus

Avseende bokning av ridhus såväl som paddock gäller följande:

Bokning innebär att den bokande aviserar sin aktivitet till övriga ridande. Bokningen innebär inte att ingen annan får vistas i ridhuset/paddocken samtidigt.

 

Bokning av ridhus/paddock ska göras 24 timmar innan och sker på tavlan i ridhusgången. Det gäller både bokningar av privatlektioner i dressyr och hoppning på egen hand. Skälet till detta är att andra ridande ska kunna ha en möjlighet att planera sin ridning.

 

Bokning av ridhus/paddock är inte bindande och får strykas. Däremot ska den som bokat hålla sig till bokningens start- och sluttider då dessa påverkar nästa ev bokning.

 

Privata dressyrlektioner bokas i paddock under de tider som hoppning inte är tillåten i paddocken.

 

Regler för bokning, hoppning

Privatryttare har möjlighet att hoppa i ridhuset dessa tider: 

Tisdag  08.00 - 22.00 (Hopplektioner pågår tisdagar:  16.30 - 20.30 under termin. Därefter privata hopplektioner. Under denna tid går det inte att rida eller hoppa i ridhuset för övriga.)

Lördag efter kl 17.00

Söndag kl 14.00 - 22.00

Skriv upp er på tavlan i ridhusgången senast dagen innan, så övriga ryttare vet när det är hoppning på gång.

 

För bokning av paddock för hoppning se ridhusschema.

 

Vid bokning av ridhus/paddock för hoppning gäller:

Bokningen innebär att den som bokat har möjlighet att ta fram och använda samtliga typer av hindermaterial. Övriga som vistas i ridhus/paddock under bokningen ska visa hänsyn och ge företräde till den som bokat.

Det är inte möjligt att boka samma hopptid som någon annan om man inte kommit överens om det med vederbörande.

Longering/tömkörning/annan lektion är inte tillåten under bokningen

 

 

 

 

 

 
Sponsorer